تخفیف ربات انسان نمای رباتیس مینی
یادگیری کد نویسی با ربات همستر
پلتفورم های رباتیک سیستم عامل ربات ها راس
ROBOBUILDER CREATOR 5710K on sale
تخفیف برای خرید کیت آموزشی آیدیاز
کیت ساخت ربات انسان نما و جانورنما ROBOTIS PREMIUM

مجموعه های آموزشی

ربات آموزش کد نویسی همستر (آموزش کدینگ)
کیت های آموزش رباتیک کای ربات برای کودکان و دانش آموزان
کیت های آموزشی رباتیک رباتیس بایالوید
مجموعه محصولات ربات آموزشی رباتیس دیریم
خرید کیت های آموزش ساخت ربات اولو
کیت آموزش استم برای کودکان
robotis-logo